Det är på Black Jack-bordet spelet utspelar sig. Det är där insatserna placeras och det är där korten delas ut.

Spelbordets layout

Färgen på spelbordet kan variera, men gröna och röda dukar är vanliga. Oftast finns det plats för sju personer vid ett bord, och antalet platser bestäms av hur många satsningsrutor det finns. Satsningsrutorna är de fyrkantiga rutorna närmast spelarna och det är i dessa man placerar sin insats.

Tryckt på bordet finns också de spelregler som gäller. Normalt sett står det hur stor utbetalningen blir om spelaren får Black Jack och vilka regler som finns för dealern. Det vill säga när dealern måste dra eller stanna. Tillämpas regeln med försäkring står även det och vilken vinst en sådan ger. Andra specialregler kan också stå på bordet som exempelvis att det blir oavgjort vid lika eller att dealern vinner vid lika.

Specialsatsningar

Är det en spelvariant som tillåter specialsatsningar finns även markerade ytor även för dem på bordet. Då kan även vinstutbetalning för dessa stå tryckt på bordet. Exempel på Black Jack-spel med specialsatsningar är varianten som kallas för Switch, där man gör specialsatsningar som kallas för super match.

Dealerns regler

Som sagt står dealerns regler tryckt på spelbordet och det handlar om när denne ska dra kort eller stanna. De vanligaste reglerna lyder: ”dealer must hit on soft 17” eller ”dealer must stand on 17 and draw to 16”. Med det första menas att dealern måste dra ett kort om summan på korten bildar 17 och består av ett ess och en sexa. Med soft menas en hand där esset kan räknas antingen som ett eller elva utan att summan överstiger 22.

Den andra varianten innebär att dealern måste dra kort tills denne får en summa som är lika med 17 eller över. Detta betyder att dealern stannar även om handen är en soft 17. Vilket är mer fördelaktigt för dig som spelare då det minskar bankens övertag en aning.

Insatsnivåer

På spelbordet finns också en skylt där det står vilka insatsnivåer som gäller. Spelar du online brukar det vara enkelt att hitta ett spelbord med en låg insatsnivå. På landbaserade casinon är insatsgränserna högre och kan kännas höga för nybörjare. Välj ett spelbord med insatsnivåer som passar just dig och spela inte för mer pengar än du kan förlora. Försök också att hitta ett spelbord som är så fördelaktigt som möjligt för dig som spelare där bankens övertag är lågt.