I Black Jack kan spelare under vissa omständigheter skapa sig en fördel gentemot casinot. Därför är det populärt att försöka använda strategier för att uppnå just detta. Ett sätt både är och har varit att skapa ett team av spelare som tillsammans spelar ihop pengar, vilket har visat sig vara framgångsrikt.

Varför spela i team?

Vad är det då som gör detta med teamspelande så framgångsrikt i Black Jack? Först och främst vore det inte lika framgångsrikt om inte möjligheten till korträkning fanns på casinot. Med korträkning kan spelare helt enkelt skaffa sig en fördel mot banken om denne går in och satsar mer när korten som är kvar i leken är fördelaktiga för spelaren. Några kända team som har använt sig av det tillvägagångssätt som beskrivs nedan är bland annat Ken Ustons team, och några team från det kända amerikanska universitetet Massachusetts Institute of Technology, även förkortat MIT.

Tillvägagångssätt

Så med korträkning som utgångspunkt handlar det om att man väljer ut ett antal spelbord och placerar en spelare vid varje. Sen satsar spelarna låga belopp samtidigt som de räknar korten. När korten som är kvar i leken är till fördel för spelarna signalerar de till en annan spelare som kommer till bordet och satsar större summor pengar. Hela tiden fortsätter korträknaren som satsat låga belopp att fortsätta satsa låga summor och räkna kort. När korten i leken slår om och inte längre är till spelarnas fördel så signalerar denne återigen till den som satsar höga belopp att sluta satsa.

Med denna strategi har man alltså hela tiden en spelare som satsar höga summor i just rätt stund vid spelborden istället för att ensam spela vid ett enda spelbord och vänta in rätt läge. Det skulle ta mycket längre tid och strategin skulle snart bli upptäckt av personalen.

Frångå grundstrategin

För att öka sina odds är det viktigt att spelare som räknar kort ibland frångår grundstrategin. I och med att de har ungefärlig koll på sammansättningen av leken förändras också strategin något, vilket korträknare måste ta med i beräkningarna när de spelar.

Kända team

Genom tiderna har flera olika team spelat till sig stora summor från casinon runt om i världen. Det är inte heller ovanligt att dessa team blivit upptäckta och portade eller tagna av polisen. En känd teamspelare är Ken Uston. Han lyckades få en domstol i New Jersey att slå fast att casinon inte har några rättigheter att porta spelare som behärskar korträkning.

Konsekvenser av korträkning

Casinon är medvetna om många av alla strategier som spelare kan använda sig av för att skaffa sig fördelar i Black Jack. Därför har de också förändrat regler och anpassat sina rutiner för att göra det så svårt som möjligt för korträknare och de som spelar i team. Exempelvis att blanda korten oftare eller att inte tillåta spelare att gå med i spelet när kortleken har spelets halvvägs.